Emelt óraszámú angol képzés

A 2016/2017-es tanévtől az 5. évfolyamtól felmenő rendszerben bevezetésre került a választható emelt óraszámú angol nyelvi képzés.
Ez heti két többletórát jelent angol nyelvből. A minden tanév csoportjába az adott időszakban április 30-ig lehet jelentkezni nyilatkozat kitöltésével.Ez nem osztályváltást jelent, hanem a párhuzamos osztályok közös nyelvi csoportját.  A jelentkezéshez szintfelmérőt írnak a diákok. Ennek eredményéről május 31-ig tájékoztatjuk a szülőt.