Tanáraink,dolgozóink

 Balajthy Viola tanító, 2.a osztályfőnök
 Balázs Zoltán rendszergazda
 Balázsné Takács Mónika tanító, alós munkaközösség vezető, 1.a osztályfőnök
 Berkesdi Réka pedagógiai asszisztens
 Bodáné Szekfű Csilla tanító, igazgatóhelyettes
Kiss Sándor vizuális kultúra szakos tanár
 Deák Judit  7.a osztályfőnök, matematika szakos tanár
 Ekler Zoltán Tibor intézményvezető, földrajz, vizuális kultúra tanár
 Fábián Ferenc 5.a osztályfőnök, hon -és népismeret, magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár, diákönkormányzat vezető
 Fazekas Zsuzsanna tanító, 4.b osztályfőnök
Balogh Szilvia biológia- kémia szakos tanár
 Gáspár Csaba kisegítő dolgozó
 Gasparicsné Korbely Réka angol nyelv és biológis szakos tanár
 Jung Ferenc angol nyelv szakos tanár, 6.b osztályfőnök
 Kálmán Imréné kisegítő dolgozó
 Keserű István kisegítő dolgozó
 Kissné Skultéty Viktória igazgatóhelyettes, magyar nyelv és irodalom tanár, német nyelv szakos
 Kovács Rita fejlesztő pedagógus, katolikis hittanoktató
 Kovácsné Paál Orsolya gyógypedagógus
 Kömives Attila Istvánné tanító, 2.b osztályfőnök
 László-Sajtos Dóra pedagógiai asszisztens
 Majorné Molnár Erika iskolai védőnő
 Máthéné Polczer Ágota tanító, katolikis hittanoktató 4.a osztályfőnök
 Mekszné Tánczos Éva tanító, 3.a osztályfőnök
 Papp Zsuzsanna kisegítő dolgozó
 Molnárné Méhész Szilvia tanító
 Móré István Attila tanító
Kiss Károlyné matematika – technika
 Nagyné Ódor Erzsébet etika/hit-és erkölcstan szakos tanár, tanulószoba
 Nyakas Krisztina testnevelés szakos tanár, 6.b osztályfőnök
 Ódor-Győrffy Dominika Kata tanító
 Oroján Gabriella informatika, matematika és technika szakos tanár, reál munkaközösség vezető
 Oroján Mariann ének, történelem, etika szakos tanár, 8.a osztályfőnök
 Schaffer Tamásné kisegítő dolgozó
 Sebestyénné Boza Katalin tanító, 3.b osztályfőnök
 Simon Attiláné kisegítő dolgozó
 Simon Zoltánné kisegítő dolgozó
 Szabó Attiláné tanító
 Szabó Ilona tanító, 1.b osztályfőnök
 Szücs Sándor református hittanoktató
 Tóth Katalin fizika szakos tanár
 Tóth Mária iskolatitkár
 Vajay-Horváth Mária magyar nyelv szakos tanár, 5.b osztályfőnök, humán munkaközösség vezető
 Vámosné Dévai Katalin Júlia tanító
 Vargáné Gungl Zsuzsa tanító
dr. Makkné Fekete Andrea Mária angol szakos tanár
Dr. Mayer András Gyuláné testnevelés, német nyelv szakos tanár, 8.b osztályfőnök
Kelemenné Gödri Margit utazó gyógypedagógus
Nyíriné Godó Andrea utazó gyógypedagógus
Rába Judit Helga utazó gyógypedagógus