Kitüntetések

„A Gróf Batthyány Lajos Általános Iskoláért Emlékplakett Szabadbattyán”
A díszdobozos, bronzból készült emlékplakett, mely az iskola névadóját, gróf Batthyány Lajost ábrázolja, Szakál Antal székesfehérvári festő- és szobrászművész munkája.

Az emlékplakettet kaphatják:
Minden nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár, aki több éven keresztül közvetve vagy közvetlenül hatékonyan segítette vagy segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát, illetve anyagi, tárgyi felajánlásával, ajándékával kiemelten hozzájárult intézményünk korszerűsítéséhez vagy kiemelten javította annak eszközellátottságát.

A díj odaítélésének módja:

A díjat az iskola pedagógiai vezetése ítéli oda. A pedagógiai vezetés tagjai: az intézmény mindenkori igazgatója, igazgatóhelyettese, munkaközösség vezetői, diákönkormányzatot irányító pedagógus.

A díjat egy naptári évben legfeljebb két személy kaphatja.

A díj átadásának időpontja a tanévzáró ünnepély.

Az alapítás adatai:
A díjat 1999-ben az igazgató javaslatára alapították.

Dabóczy László igazgató

Dr. Székely Andrásné igazgatóhelyettes

Horváth Istvánné humán munkaközösség-vezető

Lukácsné Károly Margit reál munkaközösség-vezető

Poszavecz Lászlóné alsós munkaközösség-vezető

Makk Márta diákönkormányzatot irányító pedagógus

Réti Jánosné gazdaságvezető

 

„A Gróf Batthyány Lajos Általános Iskoláért Szabadbattyán” kitüntetést kapták:

1999.      Kiss Ernőnény. tanító; ny. műv. ház igazgató

Mészáros Emilné képviselő; ny. tanító

2000.       Dr. Bajkai Braun Géza festőművész

Borsó Pál polgármester

2001.       Borján Jánosné ny.gazdaságvezető

2002.      Mészáros Emil „Jövőnk a falu” Alapítvány elnöke

2003.       Hanny és Maarten Bruinholland házaspár

„Kelet Európáért” Holland karítatív szervezet vezetői

2004.       Pintérné Koczó Zsófiareformátus lelkész

Tóth István prépost, ny. esperes

2005.       V. Varga József újságíró

2006.       Szakál Antalfestő- és szobrászművész

2007.       Polyák István festőművész

2008.       Schieder Pál  a Falu Tv munkatársa

2009.       Némethné Jenei Éva jegyző

2010.       Rák Vilmos Zsolt a szabadbattyáni polgárőrség elnöke

2011.       Óberné Kámán Erika a Cifrakert Óvoda vezetője

2012.       Baloghné Halász Henrietta az SZMK elnöke

                Csókási Lajos  alpolgármester

2013.       Réti Jánosné gazdaságvezető

2014.       Kiss Ernő ny. igazgató (posztumusz)

                Gáspár Ferenc ny. igazgató

                Dabóczy László ny. igazgató

 2015.      Simon István vállalkozó

 2016.       Pletser Ádám  a Fiatal Civil Kurázsi Egyesület elnöke

 2019.       Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata

 

„Jövőnk a Falu Alapítvány” Díj

A „Jövőnk a Falu” Alapítványt 1993. októberében hozta létre a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és a Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola.

Az Alapítvány céljai között szerepel a tehetséges iskoláskorú gyermekek anyagi támogatása, segítése. Hozzájárul az Alapítvány többek között a tanulók táboroztatásához, a különböző szintű és tárgyú vetélkedőkön sikereket elért versenyzők jutalmazásához.

Az alapítók határozata szerint minden tanév végén kitüntetésben részesítenek két, legfeljebb három nyolcadik osztályos tanulót, akik általános iskolai tanulmányaik során folyamatosan jól tanultak, magatartásukkal és szorgalmukkal példát mutattak társaiknak, aktívan kivették részüket a közösség építéséből, házi, megyei és országos versenyeken sikeresen szerepeltek, ezzel hozzájárultak iskolánk jó hírnevének alapozásához, megtartásához.

A megjutalmazottak személyéről a tantestület titkos szavazással dönt. A díjat a Kuratórium elnöke adja át, ami fa díszdobozban az iskola címerét ábrázoló ón plakett; 10.000,- Ft készpénz; oklevél.

Az iskola címerét ábrázoló ón plakettet felnőtt is kaphatja, aki akár egyszeri jelentős támogatásával javította, gyarapította iskolánk eszközellátottságát, felszerelését.
„Jövőnk a falu” Alapítvány kitüntetettjei

1994.                                           Hajagos Katalin
Solti Alexandra
1995.                                           Tébesz Katalin
Kovács Gábor
1996.                                           Nem került kiosztásra
1997.                                           Lukács Veronika
Skultéty Viktória
Horváth Gergely
1998.                                           Heckl Tamás
Réti József
1999.                                           Kiss Zita
2000.                                           Boza Katalin
2001.                                           Horváth Zsolt
2002.                                           Fodor Pál
2003.                                           Simon József
2004.                                           Halász Anita
2005.                                           Bozsa Bernadett
Mátyus Attila
2006.                                           Bögyös Dóra
2007.                                           Hufnágel Dóra

2008.                                           Fodor András

Polovitzer Réka

2009.                                           Balogh István

Nemes Zsuzsanna

2010.                                           Molnár Evelin

2011.                                 Nem került kiosztásra

2012.                                Nem krült kiosztásra

2013.                                 Beszédes Mónika

2014.                                Almási Virág Mariann
Koncz Ákos

2015.                                Kovács Zsolt

A díszdobozos ón plakettet az alább felsorolt felnőttek kapták.

2006.                                           Csikesz Zoltán
2007.                                           Mocsári Zsolt
Dr. Dienes Ottó
Tantestületi díj

Az Alapítvány kitüntetettjei mellett a tantestület is jutalmat ad, olyan végzős tanulóknak, akik tartósan kiemelkedő munkát végeztek az iskolai közösség erősítéséért, magatartásuk, szorgalmuk, tanulmányi eredményük példa volt társaik számára. Házi, megyei, országos versenyeken eredményesen szerepeltek.

A díjak 1994. júniusa óta a tanévzáró ünnepélyen kerülnek átadásra. A tantestületi díj: jutalomkönyv és oklevél.
Tantestületi dicséret kiemelkedő közösségi munkáért

1994.                                           Csuti István
Búza Péter
1995.                                           Orbán Eszter
Csuti Gabriella
1996.                                           Katona Melinda
Palkovics Nikolett
1997.                                           Kovács Nóra
Palkovics Zita
Tóth Tímea
1998.                                           Fésű Gabriella
Nagy Viktória
1999.                                           Csillag Renáta
Meszlényi Erika
Tóth Szilvia
2000.                                           Nyulász Brigitta
Zsiga Zoltán
2001.                                           Csillag Dóra
Dávid János
Nagy Tamás
2002.                                           Csorba Mónika
2003.                                           Nagy Péter
2004.                                           Simon Péter
2005.                                           Boza Veronika
Gáspár Gergely
Szávai Tibor
2006.                                           Kóródi Barna
2007.                                           Mihályka János

2008.                                          Kató Bernadett

2009.                                      Réger Péter

Simon Zsolt

2010.                                   Stankievics Vivien

Tóth anett

2011.                                         Balogh Ildikó

Koncz Krisztina

Menik Stefánia

2012.                                   Balogh Réka

Falb Georgina

Réger Nóra

2013.                          Nem került kiosztásra

2014.                         Leposa Laura

2015.                         Nem került kiosztásra

„Kiváló sportoló” díj

Iskolánkban 1995-től évente kerül kiosztásra a „Kíváló sportoló” díj. A díj átadására a tanévzáró ünnepélyen kerül sor. A díjat elnyerheti iskolánk két, maximum három tanulója, aki a tanév során kiemelkedő sportteljesítményt nyújtott.

Kiváló sportoló díj: kupa és oklevél
„Kiváló sportoló” díjat kapott

1995.                              Rácz Katalin 8.b
Czvitkovics Péter 6.b
1996.                              Kovács Nóra 7.b
Szörényi László 7.b
1997.                              Csuti Diána 8.b
Bányóczky Bernadett 8.b
Szörényi László 8.b
1998.                              Balogh József 8.b
Óber Péter 6. osztály
1999.                              Dávid Kristóf 8.b
Szávai Melinda 8.b
2000.                              Sárközi Anasztázia 8. osztály
2001.                              Kukucska Réka 4.b
Kovács Gergely 8.a
Takács Hajnalka 8.a
2002.                              Csuti Ágnes 8.b
Kukucska Gergely 8.a
2003.                              Gömöri Nikolett 8.a
2004.                              Nedvesi Fanni 7.a
Kincses Petra 8.a
2005.                              Nedvesi Fanni 8.a
Kukucska Zita 8.a
2006.                              Meszlényi Vivien 6.a
Hessl Péter 6.a
2007.                              Oláh Fanni 7.b
Hessl Péter 7.a

2008.                         Oláh Fanni 8.b

Hessl Péter 8.a

Varga Dóra 7.a

2009.                         Pintér Ildikó 7.a

Varga Roxána 7.a

2010.                      Józsa Levente 8.a

Potyondi Dániel 8.b

Tóth Krisztofer 8.b

2011.              nem került kiosztásra

2012.                    Kóródi Béla 8.b

2013.                 Csóka Dániel 8.b
Köncöl Péter  8.b
Szalai Bálint   8.b

2014.                Szenyéri Dominik   8.b

2015.                 Pankus Borbála 7.a
Géringer Balázs 8. o.
Joó Dávid      8.o.