16 óráig kötelező iskola

Tisztelt Szülők!

 

Az Nkt. 46. § (1) bekezdéseértelmében a 2013/2014-es ténévtől kezdődően a „a tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óriáig tartó egyéb foglalkozásokon. Az Nkt. 55. §-a lehetőséget ad arra, hogy „az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmenti – az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb folgalkozás alól”.

Ha kéri  gyermeke 16 óra előtti egyéb foglalkozásokról (napköziről/tanulószobáról/ szakkörökről) a felmentését kérelmeznie kell, amit a tagintézmény-vezető bírál el. 

Kérelemhez nyomtatványt az osztályfőnököktől kérhet vagy innen Kérelem napköziből való felmentésére letölthet.